Advocaat-generaalOrganisatie:
De Hoge Raad der Nederlanden

Categorie:
Advocatuur

Provincie: Zuid-Holland
Standplaats: Den Haag

Aanstelling: Detachering
Datum vacature: 15-03-2017
Van kandidaten wordt verwacht dat zij
  • ruime ervaring hebben opgedaan met de toepassing van het civiele recht in de rechtspraak en/of wetgeving en/of procespraktijk en/of het bedrijfsleven;
  • mede door publicaties blijk hebben gegeven van wetenschappelijke kwaliteiten, en;
  • voldoen aan de wettelijke benoemingsvereisten (art. 4 en 5 Wet Rechtspositie rechterlijke ambtenaren).
De werkzaamheden betreffen het gehele terrein van het civiele recht.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, kunnen tot en
met 31 maart 2017 worden gericht aan de plaatsvervangend procureurgeneraal
bij de Hoge Raad der Nederlanden, mr. F.F. Langemeijer,
Postbus 20303, 2500 EH Den Haag met vermelding van ‘persoonlijk’.

Het is ook mogelijk om – indien u niet zelf solliciteert – de aandacht te
vestigen op geschikte kandidaten. Ook dit kunt u doen bij de plaatsvervangend
procureur-generaal, voor 31 maart a.s. Bij hem kunt u
eveneens terecht met eventuele vragen over de functie en de
benoemingsprocedure (tel. 070-3611267).Solliciteren naar Advocaat-generaal

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Vergeet uw CV bovendien niet bij te voegen.
Geslacht
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer zakelijk
Telefoonnummer privé
E-mailadres
Motivatie
Curriculum vitae