Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaringOrganisatie:
De Rechtspraak

Categorie:
Juridische dienstverlening

Provincie: Noord-Brabant
Standplaats: Breda

Aanstelling: Detachering
Datum vacature: 20-04-2017
Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week)

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoenrechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om allerechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Zeeland-West-Brabanthebben we éénopleidingsplaats beschikbaar per 1 oktober 2017.

één vacature voor belastingrechter (voor juristen met vijf jaar fiscaal-juridische werkervaring), met als standplaats Breda.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant en team belastingrecht
De rechtbank Zeeland-West-Brabant verzorgt rechtspraak op maat. In de rechtbank werken ruim 650 professionals samen aan efficiënte, eigentijdse processen.

De belastingrechter houdt zitting in Breda, Middelburg, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven en Roermond, en incidenteel zelfs in Maastricht. Het team belastingrecht heeft als standplaats Breda. Het bestaat uit louter fiscalisten. De rechters hebben een specialistenstatus, wat inhoudt dat zij mogen, maar niet moeten rouleren naar andere sectoren in de rechtbank. Het team belastingrecht behandelt het belastingrecht in de volle breedte. Uitdagend is dat daarbij vaak sprake is van internationaalrechtelijke problematiek op het gebied van belastingheffing en premieheffing als gevolg van de grote grensstreek. Buitenlandse belastingplichtigen vallen binnen de competentie van de rechtbank.
Incidenteel biedt het team belastingrecht binnen de rechtbank ondersteuning aan de teams familie- en strafrecht.

In 2018 verhuist de rechtbank naar een nieuw gerechtsgebouw nabij station Breda. In het kader van het landelijke programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) gaat de rechtbank over van papieren dossier naar digitale procesomgeving.

De rechtbank is een lerende organisatie en investeert voortdurend in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het team belastingrecht van de rechtbank werkt op het gebied van nascholing intensief samen met dat van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

De opleiding
Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. U zult in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding bent u in meerdere teams inzetbaar. U bent bij voorkeur bereid om op termijn op meerdere locaties en in andere afdelingen ingezet te worden. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:
  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
  • de Nederlandse nationaliteit.
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen.

De opleiding tot rechter start op 1 oktober 2017. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.523,66 en maximaal € 7.124,52 (salariscategorie 9 Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.580,56 en maximaal € 5.376,98 per maand.

De procedure
De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 21van 2017 is de briefselectie, in week 22zijn de analytische testen en in week 23de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in weken 24 en 25. In week 26 zijn de eindgesprekken bij de LSR en na de lokale selectie in weken 27 t/m 29van 2017 eindigt de procedure in week 30.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met mr. Marieke Koek, president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, telefoon 088-3615958 of met René Filius, plv. teamvoorzitter team belastingrecht, telefoon 088-3615910. Ook kunt u desgewenst in contact gebracht worden met een collega die momenteel in opleiding tot rechter is.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot 11 mei a.s.richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier: https://www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden/rechterlijke-vacatures/belastingrechter-in-opleiding-met-ruime-juridische-werkervaring-rechtbank-zeeland-west-brabant/ .
0