Functionaris gegevensbeschermingOrganisatie:
Gemeente Schouwen-Duiveland

Categorie:
Overheid

Provincie: Zeeland
Standplaats: Zierikzee

Aanstelling: Detachering
Datum vacature: 30-03-2018
Ben jij klaar voor jouw volgende uitdaging?
De gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland hechten groot belang aan privacy in hun relatie met burgers, ondernemers en bezoekers. Deze moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk wordt omgegaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer raakt. Tegen deze achtergrond zoeken de gemeente Middelburg en de gemeente Schouwen-Duiveland een:

Functionaris gegevensbescherming
Het betreft een aanstelling voor 18 uur (0,5 fte) bij de gemeente Schouwen-Duiveland en een aanstelling van 18 uur (0,5 fte) bij de gemeente Middelburg.

De functie
Als gevolg van de inwerkingtreding van Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, per 25 mei a.s. hebben beide gemeenten besloten tot het instellen van een specifieke en daarmee nieuwe functie met een toezichthoudende, adviserende en signalerende rol, gericht op het versterken en borgen van de privacy-organisatie. De functionaris gegevensbescherming opereert onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan B&W. Naar verwachting zal de functie zich de komende tijd verder ontwikkelen.

Dit doe je concreet
 • Het informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp/AVG en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming.
 • Het toezien op naleving van Wbp/AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming.
 • Het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waarbij je zowel de belangen van betrokkenen (burger/ondernemer) behartigt als die van verantwoordelijken (B&W).
 • Het adviseren met betrekking tot bewustwording en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits.
 • Het adviseren over en toezien op het behandelen van verzoeken van betrokkenen om inzage en/of correctie.
 • Het adviseren over en toezien op de structuur van verantwoordelijkheden.
 • Het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment (PIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG.
 • Het samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je functioneert onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan het college van B&W.

Dit breng jij mee
 • Je hebt een hbo- werk- en - denkniveau.
 • Je hebt toereikende kennis van de nieuwe Europese privacyverordening(AVG) en overige relevante wetgeving.
 • Je bent bekend met de bestuurlijke context.
 • Je hebt kennis van informatiebeveiliging/ Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten ( BIG).
 • Je hebt oog voor de juridische aspecten die verbonden zijn aan het privacyvraagstuk.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel, maar ook stabiel en standvastig.
 • Je bent betrouwbaar en onafhankelijk.
 • Je bezit overtuigingskracht en toont initiatief.
 • Je bent diplomatiek vaardig en weet op een adequate wijze om te gaan met ethische kwesties.

Als toezichthouder ontvang je controlebevoegdheden om geloofwaardig en effectief toe te zien op de naleving van de AVG.

Dit bieden we jou
 • Een aanstelling voor 18 uur per week bij de gemeente Schouwen-Duiveland én een aanstelling voor 18 uur per week bij de gemeente Middelburg.
 • Een plezierige werkomgeving.
 • De uitdaging om de functie verder te ontwikkelen en vorm en inhoud te geven.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring word je in de aanloop- of de functieschaal geplaatst. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,- bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek.
 • Aanvullend hierop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 16,8 % van je bruto salaris. Het IKB kun je vrij inzetten voor o.a. extra inkomen, extra verlof, opleidingen en een fiets- of fitnessabonnement.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een woon-werkverkeervergoeding, flexibele werktijden, studiemogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Reageer dan door online te solliciteren via het online sollicitatieformulier .

Meer weten over de functie? Neem dan contact op met Ellen Poot, P&O-adviseur Schouwen-Duiveland, telefoonnummer 06-19165211 of Willem van Kooten, afdelingshoofd Bestuursondersteuning, telefoonnummer 0118-67 54 84. Kijk op www.schouwen-duiveland.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.