Over Juridica.nl

Juridica werkt voor plaatsingen van vacatures samen met JBMatch.

Juridica is dé interactieve carrièreportal waar alleen juridische professionals, jonge juristen en gevorderde rechtenstudenten zich online ontplooien op de arbeidsmarkt en beoogt het meeste actuele overzicht van juridische functies en opdrachte te worden

De vraag om juridische professionals is hoog en talent is schaars. Juridica brengt vraag en aanbod op een interactieve wijze samen.
Dagelijks bezoeken vele juridische professionals, rechtenstudenten en jonge juristen Juridica.nl op zoek naar nieuwe carriere kansen binnen juridisch Nederland en het vinden van interessante juridische banen. Bezoekers kunnen met behulp van de website eenvoudig zich orienteren door het bekijken van de presentaties van mogelijke werkgevers en het bekijk van uitsluitend posities met een juridisch karakter.
Ook door middel van attenderingen per e-mail, zorgvuldig geplaatste verwijzingen naar Juridica.nl en zogenaamde RSS-feeds blijft men op de hoogte van het actuele aanbod.

Voor werkgevers biedt Juridica uitstekende mogelijkheden om trefzeker en meetbaar in contact te komen met uw doelgroep.
Vanwege de voordelen van online marketing vindt deze communicatie bovendien efficient en effectief plaats.

Juridica stelt online uitgevers gericht op juristen in staat om de juridische vacatures te publiceren.
Zo maakt onder meer de website en elektronische nieuwsbrief van Rechtennieuws.nl gebruik van deze service.


» Contact
» Adverteren
» Feedbackformulier